چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷

شرکت قالب سازی ایران فاتح با برخورداری از نیروهای متخصص و ورزیده آماده است تا مدل های مورد نظر شما را از روی کفش، زیره و حتی سایر قالب های مختلف انجام داده و در اسرع وقت به تولید سری برساند.

ساخت مدل قالب کفش فرایندی پیچیده است که زوق و سلیقه مخصوص به خود را می طلبد. زیرا بروز هر گونه اشکال در ساخت قالب به معنای هدر رفتن انرژی و وقت تولید کننده کفش خواهد بود. به همین خاطر در تولید نمونه مدل از قالب کفش باید تمام اطلاعات در خصوص قالب مورد تقاضا در اختیار مدل ساز قرار گیرد تا از دوباره کاری ها و اتلاف وقت و انرژی طرفین اجتناب گردد