شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

 شرکت قالب سازی ایران فاتح با برخورداری از نیروهای متخصص و ورزیده آماده است تا مدل های مورد نظر شما را از روی کفش، زیره و حتی سایر قالب های مختلف انجام داده و در اسرع وقت به تولید سری برساند. زیرا بروز هر گونه اشکال در ساخت قالب به معنای هدر رفتن انرژی و وقت تولید کننده کفش خواهد بود. به همین خاطر در تولید نمونه مدل از قالب کفش باید تمام اطلاعات در خصوص قالب مورد تقاضا در اختیار مدل ساز قرار گیرد تا از دوباره کاری ها و اتلاف وقت و انرژی طرفین اجتناب گردد.

خدمات مدل سازی کامپیوتر

1- تغییر پنجه قالب

2- جابجا کردن پنجه قالب

3- مدلسازی از روی کفش

4- پایین آوردن پنجه قالب و برعکس

5- قالب روی زیره p.vc و p.u  تنظیم می شود

6- قالب روی پاشنه تنظیم می شود

7- تبدیل شدن قالب بت به کفشی و بر عکس

8- دریافت فایل های کامپیوتری برای تراش M.O.D - F.R.V - S.D.L - I.G.S

 
مدلسازی ایران فاتح
 
 
مدلسازی ایران فاتح
 
 
مدلسازی ایران فاتح
 
 
مدلسازی ایران فاتح