پنجشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۷
قالب کفش با کاربری خاص که در این شرکت تولید می شود برای راحتی کابرد و تولید کفش قالب کفش در انواع گوناگون تولید می شود. قالب کفش دارای انواع مختلفی است.

انواع قالب کفش

1- ساده

 

 

 برش سی (c)

 

(v) برش وی

 
 
 

خلبری

 
 
 
 
 
تصاویر مرتبط