جمعه, ۱۱ آذر ۱۴۰۱

ورود اولین دستگاه شرکت Newlast  کشور ایتالیا به ایران همراه با مدلیست ایتالیایی در نمایشگاه  impex  تهران