شنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۱

ورود اولین دستگاه شرکت Newlast  کشور ایتالیا به ایران همراه با مدلیست ایتالیایی در نمایشگاه  impex  تهران